Adatkezelési tájékoztató
Hatályos: 2024. január 1-jétől visszavonásig
Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.
Fontos adatok
Felnőttképzési intézményi adataink

Név:                                        Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.

Képviselő:                              Török Tivadar Tamás

Székhely:                               1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 12. Ü-3.

Honlap:                                  www.cosmopolitan-lingua.hu

Telefonszám:                        +36 (30) 283-1832

Nyilvántartási szám            B/2020/000663

Cégjegyzékszám:                  01-09-933247

Adószám:                              14837814-2-41

Adatvédelmi referensünk elérhetőségei

Név:                                        Dr. László Levente

Telefonszám:                        +36 (30) 283-1832

Emailcím:                              info@cosmopolitan-lingua.hu

Tartalom

1. Bevezetés

2. Mit teszünk mi a személyes adataiddal

         2.1. Milyen személyes adatokat kezelünk

         2.2. Milyen célból kezeljük a személyes adataidat

         2.3. Hogyan vesszük fel a személyes adataidat

         2.4. Hol és hogyan tároljuk a személyes adataidat

         2.5. Kik férnek hozzá a személyes adataidhoz

         2.6. Kivel osztjuk meg a személyes adataidat

         2.7. Meddig tároljuk a személyes adataidat

3. Mit tehetsz te az általunk kezelt személyes adataiddal

1. Bevezetés

Nyelviskolánk a hallgatókkal való kapcsolattartás céljából, a törvényi előírások teljesítése végett, továbbá a képzéssel összefüggően személyes adatokat vesz fel, hoz létre, illetve kezel. Az alábbi tájékoztató közérthető módon foglalja össze adatkezelési szabályainkat.

2. Mit teszünk mi a személyes adataiddal

A személyes adataidat az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, GDPR), az Info törvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) és a Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) előírásainak megfelelően vesszük fel, hozzuk létre, illetve kezeljük. Alapelvünk az, hogy kizárólag a feltétlenül szükséges adatokat kezeljük, és ezekhez az adatokhoz kizárólag az erre jogosultak férhetnek hozzá.

2.1. Milyen személyes adatokat kezelünk

1.       elérhetőségek: viselt név, telefonszám és emailcím (16 éven aluliak esetén a szülő vagy törvényes képviselő elérhetőségei is);

2.      számlázási adatok: számlázási név és cím (ha a számlafizető nem magánszemély, adószám is);

3.      törvényi előírások alapján kezelendő egyéb személyes adatok: természetes személyazonosító adatok (viselt név, születési/leánykori név, anyja születési/leánykori neve, születés helye és ideje, állampolgárság), emailcím, legmagasabb iskolai végzettség, és oktatási azonosító szám;

4.      képzési adatok: nyelvi szintfelmérő teszt eredménye, hiányzott órák száma, modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei, továbbá a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos adatok, a képzésbe történő belépéssel, a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépéssel kapcsolatos adatok.

Az online oktatásban használt Zoom platformon megadott felhasználói adatokat Nyelviskolánk nem kezeli. A Zoom platform angol nyelvű adatkezelési tájékoztatója az általuk nyújtott szolgáltatás során történő adatkezeléssel kapcsolatban a https://zoom.us/privacy oldalon található.

2.2. Milyen célból kezeljük a személyes adataidat

1.       Kapcsolattartás. Az érdeklődőket és beiratkozott hallgatóinkat a megadott elérhetőségeiken keresztül, telefonon és/vagy emailben tájékoztatjuk a tanfolyamokkal kapcsolatban.

2.      Szintfelmérési szolgáltatás. Ingyenes szintfelmérési szolgáltatásunkban a névnek és az emailcímnek a szintfelmérés eredményéhez való rendelése az azonosítást szolgálja.

3.      Megfelelés a törvényi előírásoknak.

4.      Számlázás.

5.       Képzéseink javítása. A képzési adatokat azonosításra alkalmatlan, anonimizált formában a képzéseink javítása céljából, statisztikai adatként használjuk fel.

2.3. Hogyan vesszük fel a személyes adataidat

1.       Önkéntes adatközlés. Az érdeklődők kapcsolattartás céljából önkéntesen megadhatják nevüket, valamint telefonszámukat és/vagy emailcímüket.

2.      Szintfelmérő teszt kitöltése. A szintfelmérő teszten a nevet és az emailcímet kérjük, amelyet együttesen hozzárendelünk a teszt eredményéhez.

3.      Jelentkezés tanfolyamra. A jelentkezési lapon az elérhetőségeket, a számlázási adatokat, valamint (az oktatási azonosító szám kivételével) a törvényi előírások alapján kezelendő egyéb személyes adatokat vesszük fel.

4.      Adatlekérés a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből. Törvényi előírások alapján az oktatási azonosító számot a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (https://far.nive.hu/) kérjük le, illetve a hibásan vagy hiányosan megadott egyéb személyes adatokat az itt található nyilvántartás alapján korrigáljuk.

A hiányzott órák száma, a modulzáró vizsgák és az egyéb tudásmérő tesztek eredményei a képzés során keletkezett személyes adatok körét képezik.

2.4. Hol és hogyan tároljuk a személyes adataidat

Személyes adataidat felhasználónévvel és jelszóval védett, csak az erre jogosult személyek által hozzáférhető online iskolai rendszerünkben tároljuk.

2.5. Kik férnek hozzá a személyes adataidhoz

A beiratkozott hallgatók elérhetőségeihez és a képzés során keletkező személyes adataihoz (hiányzott órák száma és a modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei) a tanfolyamvezető tanárok férnek hozzá. Az általunk kezelt személyes adatok teljes köréhez a tanfolyamszervezők, a szakmai vezető, az adatvédelmi és személyzeti referensek, valamint Nyelviskolánk igazgatója fér hozzá.

2.6. Kivel osztjuk meg a személyes adataidat

Természetes személyazonosító adataidat, emailcímedet, és a legmagasabb iskolai végzettségedre vonatkozó adatodat a törvényi előírásoknak megfelelően feltöltjük a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

Személyes adatokat semmilyen harmadik személlyel nem osztunk meg és semmilyen harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve akkor, ha a harmadik személy a képzés finanszírozója vagy olyan, akinek a személyes adataidhoz való hozzáféréshez törvényi jogosultsága vagy kötelezettsége van, valamint akkor, ha a személyes adat kiadására jogerős bírósági ítélet kötelez minket. A tanfolyamvezető tanárok – a foglalkoztatás vagy jogviszony jellegétől függetlenül – nem minősülnek harmadik személynek.

2.7. Meddig tároljuk a személyes adataidat

A törvényi előírások értelmében a személyes adataidat (ideértve a szülő vagy törvényes képviselő, valamint a számlafizető adatait) az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától, illetve azok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük. A személyes adataidat az ezt követő napon első munkanapon töröljük az online iskolai rendszerből.

3. Mit tehetsz te a személyes adataiddal

Az adatvédelmi referensünk emailben vagy telefonon történő megkeresése útján a következő jogosultságoddal élhetsz:

1.       Hozzáférés. Bármikor kettő munkanapon belüli hatállyal hozzáférhetsz az általunk kezelt személyes adataidhoz.

További jogosultságaiddal az adatvédelmi referensünk emailben történő megkeresése útján élhetsz.

2.      Helyesbítés. Bármikor kettő munkanapon belüli hatállyal helyesbítheted az általunk kezelt személyes adataidat.

3.      Korlátozás. Bármikor kettő munkanapon belüli hatállyal korlátozhatod a személyes adataidnak a kapcsolattartás és a képzéseink javítása céljából történő felhasználását. Továbbá, ha bármilyen személyes adatod pontosságát vitatod, bármikor kettő munkanapon belüli hatállyal korlátozhatod azok kezelését és felhasználását a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig, kivéve ez alól azokat az eseteket, amikor törvényi kötelezettségünk az adatok kezelése vagy felhasználása.

4.      Töröltetés. Az érdeklődők és azok, akik kitöltötték a szintfelmérő tesztet, de nem iratkoztak be, kettő munkanapon belüli hatállyal töröltethetik bármely általunk kezelt személyes adataikat. Beiratkozott hallgatóink kettő munkanapon belüli hatállyal töröltethetik bármely általunk kezelt személyes adataikat azok kivételével, amelyek kezelése törvényi kötelességünk.

A hozzáférésről, helyesbítésről, korlátozásról és törlésről emailt küldünk. Ha intézkedésre nem kerül sor, az intézkedés elmaradásának okairól az adatvédelmi referensünk megkeresésétől számított kettő munkanapon belül tájékoztatunk. Szükség esetén panaszoddal a Felügyeleti Hatósághoz fordulhatsz az alábbi elérhetőségeken, továbbá élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

5.       Tiltakozás. Bármikor tiltakozhatsz a személyes adatait felvétele, képzése, kezelése, megosztása és továbbítása ellen. Panaszodat haladéktalanul kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatunk. Ha intézkedésre nem kerül sor, az intézkedés elmaradásának okairól az adatvédelmi referensünk megkeresésétől számított 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatunk. Szükség esetén panaszoddal a Felügyeleti Hatósághoz fordulhatsz az alábbi elérhetőségeken, továbbá élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

Felügyeleti Hatóság megnevezése és elérhetőségei

Megnevezés:                         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                                        1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.

Honlap:                                  https://naih.hu

Postacím:                              1363 Budapest, Pf. 9

Emailcím:                              ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszámok:                    +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400

Fax:                                        +36 (1) 391-1410